ЗдравеПлевен и страната

Преболедувалите COVID-19 при определени условия са освободени от карантина в следващите три месеца

Малко преди Коледа – в заповед №724 от 22 декември 2020 година на министъра на здравеопазването, с която антигенните тестове са приравнени с PCR, има текст, според който близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина, пише segabg.com. Периодът, в който са освободени от карантина, е до три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията.
Изключението не важи за случаите, когато хората работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори.
Малко биха погледнали тази заповед, защото тя се отнася до реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19. Заповедта с правилата за поставяне под карантина е друга и е в сила от 22 октомври. Тя не е променяна, нито е отменяна. Проверка на posredniknews.com показа, че на сайта на РЗИ-Плевен продължава да е публикувана само тя, но не и новата с изключенията от правилото.
За министерството на здравеопазването противоречие няма. В едната заповед (Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г.) са определени кръгът от лица, които подлежат на карантина след контакт със заразен с COVID-19, а в другата са определени изключенията от обхвата на първата заповед. Според юристи в сила е последното определение, но заповедите следва да се синхронизират, като се отмени старата дефиниция от октомврийската заповед.
„Тази промяна в заповедта е доказателство, че когато става дума за сериозни ограничения, каквото е карантината, е необходима внимателна преценка относно целта на ограничението и пропорциолността. Според научните данни до този момент преболедувалият COVID-19 е малко вероятно да се зарази отново и то в рамките на три месеца след оздравяване. Ето защо няма причина той да бъде поставян под карантина, защото е бил близък контактен на потвърден случай. Разбира се, беше добре да се обмисли как да се регламентира, така че няма противоречия при прилагането на заповедите на МЗ“, коментира казуса специалистът по медицинско право Мария Шаркова.

Подобни новини

Back to top button