Изкуство

Обявиха началото на традиционния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

За поредна година Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен организира традиционния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Конкурсът е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2020/2021 година.
Крайният срок за предаване на рисунките е 29 април 2021 година в Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ по места или в РДПБЗН – Плевен на адрес град Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №31 за главен инспектор Златко Гицов.
Всяка рисунка трябва да отговаря на следните условия:
1.Да бъде придружена с кратко описание на изобразената тема, на отделен лист на български или английски език, който да е прикрепен към гърба ?. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, нарушаващи нейната визия или удостоверяващи авторство.
2. Да бъде с размер на листа 35/50 сантиметра, без да е паспартирана.
3.На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени следните данни за участника в конкурса:
• Име, презиме и фамилия;
• Възраст;
• Точен адрес /държава, град, село, община, област, пощенски код, улица, блок, номер, телефон за връзка/;
• Училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.
До участие в конкурса се допускат само рисунки, които отговарят на посочените по-горе изисквания.

Подобни новини

Back to top button