Водещи новиниСтранатаУслуги

От октомври 2020 година абонатите на ЧЕЗ имат двойно по-малък срок, за да платят сметките си за ток

От няколко месеца насам от ЧЕЗ са съкратили срока за плащане на сметките за ток на битовите потребители, констатират абонати. Оказва се, че от октомври 2020 г. периодът за плащане на консумираната електроенергия без неустойки за забавяне е 10 дни, за разлика от 20-те дни преди това.
Промяната е направена без ЧЕЗ да уведоми предварително абонатите. В резултат много от тях все още не са забелязали новите срокове във фактурите си. Скъсяването на срока обаче носи риск потребителите да се превърнат в нарушители и да бъдат санкционирани с лихва за просрочието.
Отговорът на „ЧЕЗ Електро България“ на запитване на вестник „Сега” е, че в одобрените от ДКЕВР през 2007 година Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия определената продължителност на периода за плащане е 10 дни. Въпреки това компанията е оставила двойно по-дългият срок – 20 дни.
От септември 2020 г. от „ЧЕЗ Електро България“ са решили да скъсят периода за събиране парите от своите клиенти до този, определен в Общите условия, като причините са свързани с коронавируса. Преди пандемията компанията е имала финансов ресурс да се разплаща всеки месец с оператора на електропреносната мрежа, други контрагенти и НАП, независимо, че е изчаквала 20 дни своите абонати да преведат парите за консумираната от тях енергия. В условията на пандемия и негативните финансови и икономически последици от нея, дружеството вече не може да поеме тази тежест, затова установява нормативно определения 10-дневен срок за плащане, посочиха от „ЧЕЗ Електро България“.
От дружеството уверяват, че при забавяне на плащането винаги първо уведомяват клиентите си по телефон, по електронна поща или с писмо на хартиен носител. ОТ ЧЕЗ информират и със sms клиенти, пропуснали стандартния срок за плащане на сметката.
Независимо от това, скъсяването на времето за плащане на сметките за ток изглежда странно на фона на гласуваните през 2020 г. заради пандемията отсрочки за редица комунални услуги, данъци и местни такси. Някои от тези отсрочени плащания, като корпоративните данъци и местни налози, са в сила и през тази година.

Подобни новини

Back to top button