Водещи новиниПлевен и страната

На извънредно заседание Областният кризисен щаб в Плевен допусна посещенията в молове и културните мероприятия

В Областна администрация – Плевен днес се проведе заседание на Областен кризистен щаб за борба с COVID-19, председателстван от д-р Красимир Трифонов – Заместник областен управител на област Плевен. След запознаване на присъстващите с актуалната обстановка в областта във връзка с разпространението на заболяването, на основание чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена към 14.03.2021г. 14-дневна заболеваемост над 633.50 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен, Областен кризисен щаб взе следните Решения:
Изменя се и допълва Заповед №РД-01-90/10.03.2021г., както следва:
1.Точка 2 се изменя така:
„Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, с изключение на следните дейности:
а/индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
б/олимпиади и състезания, когато не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда;“
2.Точка 8 се изменя така:
„Допускат се посещение в търговските центрове МОЛ при спазване на следната организация на работа:
а/организиране на дейността по начин, който предотвратява струпването на хора в общите части и търговските обекти;
б/осигуряване на пропускателни пунктове;
в/увеличаване броя на охранителите,
г/ограничаване достъпа до местата за сядане и отдих;
д/намаляване на 50% на местата за хранене на фуудкорт;
е/носене на защитна маска за лице от персонала и посетителите на търговските центрове;
ж/извършване на учестена дезинфекция по график в общите части и обектите в търговските центрове, съгласно препоръки на Министерство на здравеопазването;
з/при необходимост увеличаване броя на служителите от почистващата фирма, отговаряща за извършваната дезинфекция;
и/осигуряване на дезинфектанти на всеки вход и на всяко ниво на търговските центрове;
й/малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник попечител или друго пълнолетно лице;
к/преустановява се работата след 20:00 часа в търговските центрове.“
3. Тоочка 9 се изменя така:
„Културни и развлекателни мероприятия /кина, музеи, галерии, сценични прояви, театри, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство/ могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при настаняване на зрителите най – малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.“
Мерките влизат в сила от 00:00 часа на 17.03.2021г.

Подобни новини

Back to top button