ПолицияСтраната

Изтече удълженият срок за подмяна на личните карти, за шофьорските книжки има 10 месеца

Считано от 1 февруари 2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година.
От МВР информират гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.
Паспортите с изтекъл срок на валидност подлежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.
Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 01.09.2020 г. до 30.06.2021 г., се удължава със 10 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.
Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.
Няма удължаване на 30-дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.
Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.
В сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Плевен е създадена организация за осъществяване на прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др.
Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg.
От 17 февруари тази година българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи, но при определени условия.
От началото на 2021 г., в периода 4 януари-19 март от ОДМВР, районните управление и сектор „Пътна полиция“ – Плевен са обслужени общо 17 663 граждани, подали заявления за лични документи.

Подобни новини

Прочетохте ли:
Close
Back to top button