Политика

Мартенската сесия в Плевен ще е при закрити врати

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 25 март /четвъртък/, от 9,00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Желаещите да проследят работата на местния парламент имат възможност да го направят на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/, където сесията ще се излъчва на живо.
Предварителният дневен ред на мартенското заседание включва 29 предложения, три от тях касаят общински наредби. Първа точка е преразглеждане на решение от м. февруари тази година относно приемане на нова Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала. Върху решението е наложено вето от кмета на Общината с мотив за незаконосъобразност и нецелесъобразност на същото.  Съветниците ще обсъдят и предложени промени в Наредба №2 за опазване на околната среда в общината и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите. 
Ще бъде преразгледано Решение №461, с което е приет сборният бюджет на Общината за 2021 год. Преразглеждането касае средствата в група „Физическа култура и спорт”. Аритметичният сбор на приетите за финансиране мероприятия и клубове през годината е 448 600 лв. и на практика надвишава с 8 600 лв. общия бюджет за спорт.
Предложение за разпределение на средствата за подпомагане на младежките инициативи и включването им в Календар за младежките дейности на Община Плевен през 2021 г. е под номер 5 в предварителния дневен ред на заседанието. Веднага след това ще бъде представен и анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината.
Общински съвет – Плевен предстои да вземе решение и по предложение за прекратяване членството на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Общината е член на Сдружението от 2013 г. съгласно решение на местния парламент. От началото на участието й до края на календарната 2020 г. под формата на членски внос на Сдружението са изплатени 49120,63 лв. В същото време през последните години участието на Плевен в организацията е сведено до формално присъствие на събрания, без реална практическа полза за решаване на конкретни проблеми в общината.
Дневният ред на мартенското заседание включва още: Предложение за утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за текущата година; Отчет по Програмата за качеството на атмосферния въздух в гр. Плевен; Предложение по трансграничен проект на територията на парк – музей „Гривица“; др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието на 25 март, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 25.03.2020г. https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25032021-g

Подобни новини

Back to top button