Наука

До 31 март е регистрацията за XXV Анатомичен конгрес, домакин на който е Медицинският университет

Както posredniknews.com вече информира, в периода от 28 до 30 май 2021 година Медицинският университет в Плевен (МУ-Плевен) ще бъде организатор и домакин на XXV Конгрес на българското анатомично дружество с международно участие. Регистрацията за научния форум, който ще се проведе в Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) на университета, започна на 15 декември 2020 г. и ще продължи до 31 март 2021 г.
Традиционният научен форум се организира на всеки две години, като домакин на предстоящия конгрес е катедрата по „Анатомия, хистология, цитология и биология“ на МУ-Плевен. Гост-лектори на събитието ще бъдат изтъкнати учени от Великобритания, Япония, Нидерландия и Германия, които са утвърдени в своите области специалисти.
Участниците ще имат възможност да се изявят с орални презентации и електронни постери, както присъствено, така и чрез онлайн връзка. Направленията, в които могат да бъдат подавани резюмета за участие, са клинична и хирургична анатомия, анатомични вариации, невроанатомия, антропология и клетъчна биология. Резюметата трябва да бъдат съобразени с изискванията на научната комисия, публикувани на сайта на МУ-Плевен: http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg/
Официалният език на конференцията е английски, припомнят организаторите.

Подобни новини

Back to top button