НПОПолитика

За осем години сме платили без полза близо 50 хиляди лева за членство в Асоциация на дунавските общини

Община Плевен ще прекрати членството си в Сдружението с нестопанска цел „Асоциация на дунавските общини „Дунав“. Решението бе прието в четвъртък, 25 март 2021 година, от Общинския съвет с 35 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“.
Община Плевен е член на Асоциация на дунавските общини от 2013 г. съгласно решение тогава на местния парламент. От началото на участието й до края на календарната 2020 г. под формата на членски внос на Сдружението са изплатени 49120,63 лв., показва справка от администрацията. В същото време през последните години участието на Плевен в Сдружението е било сведено до формално присъствие на събрания, без реална практическа полза за решаване на конкретни проблеми в общината.
След дебат съветниците гласуваха Плевен да напусне Асоциацията и възложиха на кмета на Общината Георг Спартански да депозира заявление до Управителния й съвет, като приложи и препис от настоящето решение.

Подобни новини

Back to top button