ПроблемиСтранатаУслуги

На 1 април КЕВР ще излезе с решение дали да поскъпне цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в обсъдила на открито заседание заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД от 11 март да бъде утвърдена цена за април в размер на 32,32 лв./MWh (без цени за достъп,пренос, акциз и ДДС), по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Припомняме, че КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец февруари утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 30,39 лв./MWh.
Според изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов предложената цена на природния газ за април отразява динамиката на котировките на петролните продукти, както и цените на европейските газови пазари. Той уточни, че цените на алтернативните на природния газ горива – мазут и газьол, които формират петролната компонента в ценообразуващите формули, са се повишили с около 28 процента за първото тримесечие на годината. Павлов изтъкна, че през зимния сезон, когато потреблението в страната е много по-високо спрямо това през летния сезон, „Булгаргаз“ предлага на значително по-ниски цени от тези на европейските газови пазари, включително и тези в региона. Това е възможно благодарение на ценовия микс на „Булгаргаз“, формиран от всички източници на доставка.
На 1 април сутринта общественият доставчик ще предостави актуализирано заявление, в което ще бъдат отчетени цените на европейските газови хъбове към последния ден за март. Окончателното решение за цената на природния газ за март ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 1 април от 14.30 часа.

Подобни новини

Back to top button