Образование

ПГЕХТ – Плевен е част от световната инициатива за опазване на околната среда

В гимназията продължават да приемат излязла от употреба техника, която се ползва в часовете по практика

През 2014 г. ръководството на ПГЕХТ „Проф. Асен Златаров“ – Плевен за първи път в България, опирайки се на Закона за управление на отпадъците, приет у нас през 2003 год. и Директивата на Европейския съюз за опазване на околната среда, чрез рециклиране на отпадъците от електронни компоненти от 2006 г. реши няколко важни проблеми за практическото обучение в училище и опазването на околната среда в гр.Плевен.
С любезното съдействие на фирма VILITET Ltd., гр. Ловеч, ПГЕХТ се превърна в база за рециклиране, реновиране и профилактика на излязла от употреба компютърна техника за град Плевен.
Благодарение и на работата на нашите ученици, Плевен се превърна в образцов град от гледна точка на опазване на околната среда чрез рециклиране на отпадъците от електронни компоненти, а нашите ученици се превърнаха в професионалисти, подчертават от професионалната гимназия.
И допълват: Експертната оценка на резултатите от тази наша дейност се оказа отлична при изпълнението на проект №2014-1-BG01-КА102-001206 „Образователна мобилност на ученици за успешна професионална реализация в инженерния и ИКТ сектори”, по Дейност „Мобилност” на секторна програма „Еразъм+”, КД1 „Образователна мобилност в ПОО”, UK train.
Традицията беше спазена и тази година, въпреки пандемията, във връзка с 18 март – Световен ден на рециклирането обявихме прием на излязла от употреба компютърна техника.
Отново граждани и фирми откликнаха на нашия призив и беше предоставена стара електронна техника.
Но това не приключва на 18 март! От ПГЕХТ се обръщат към всички фирми и граждани с молба да предоставят своята излязла от употреба техника – компютърна, електронна, информационна, офис и телекомуникационна, която ще ни бъде от полза в часовете по учебна практика.
Всички физически и юридически лица могат да предадат своята остаряла техника в ПГЕХТ Плевен, ул. “Цар Самуил” №2, всеки работен ден от 8.00 до 14.00 часа. За справки: GSM 088 8519 258
Всички предоставили техника получават приемо-предавателен протокол, който да им послужи при инвентаризация и бракуване на техниката.
Нашите ученици ще използват излязлата от употреба компютърна техника в часовете по практика и заедно с това ще имат принос в опазването на околната среда, отбелязват от плевенската гимназия.

Подобни новини

Back to top button