Армия

С усилени ремонтно-възстановителни дейности от ВВВУ “Георги Бенковски“ създават среда за по-добро обучение

При възстановяването си ВВВУ “Георги Бенковски“ наследи силно компрометиран сграден фонд, който поражда много проблеми, свързани с нормалното функциониране на учебната и административна дейност, съобщават от военното училище. Необходимостта от възстановителни и ремонтни дейности бе повече от наложителна.
Екипът на създадения Сектор „Планиране, бюджет и обществени поръчки” успя да организира провеждане на обществени поръчки за ремонта на покривите на Корпус А, Корпус Б и Корпус „Казарма Курсанти“, като ремонтите бяха изпълнени до края на 2020 г. На всеки от покривите беше подменена хидроизолацията, улуци, водосточни тръби и беше изпълнена нова мълниезащита.
След организиране и провеждане на обществена поръчка започна и ремонтът на санитарните възли и ВиК мрежата в Корпус „Казарма Курсанти“. След ремонта, който скоро ще приключи, курсантите ще разполагат с модерни бани и тоалетни.
През миналата година бе възстановен и основно ремонтиран от наемател кафе-клуб, собственост на училището.
С помощта на фирма „ДУНАРИТ“ – АД, Русе, беше е възстановен кабинет „Средства за поразяване“ на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“.
Департамент „Природни и хуманитарни науки“ получи две нови компютърни зали за чуждоезиково обучение.
Ремонтите на залите се извършиха със собствени средства и са дело на бригада „Наш дом“, както с уважение и признателност наричат майсторите от отделение „Логистика“. В момента завършва осъвременяването на 6 канцеларии и 2 кабинета за нуждите на Професионалния сержантски колеж, а миналата година бяха ремонтирани и 24 спални помещения в Корпус „Курсанти“.
В района на училището бе извършена санитарна сеч и почистване на „джунглата“ около Техническата база за ремонт и корпусите Б и В.

Приключиха процедурите по ЗОП за ремонт на фасадата на Корпус А и Техническата база за ремонт, но поради обжалването им в КЗК ремонтните дейности все още не са започнали.
През изминалата година бе възстановена над 300 метра ограда и захранването с вода на дареното от община Плевен, бивше училище „Марин Дринов”. Комисия разглежда постъпилите предложения по обявената обществената поръчка за ремонт на предоставената сграда, за която е получено допълнително финансиране. Плановете са в нея да има студентско общежитие и изнесени кабинети на различни катедри.

Подобни новини

Back to top button