Изкуство

Пленер по живопис в Плевен ще се проведе през септември

На Пленер по живопис „Плевен” ще е домакин градът ни през месец септември. По статут културното събитие има международен характер, но поради ситуацията, породена от епидемията с COVID-19, в първото му издание няма да участват художници от други страни.
Съгласно регламента в Пленера могат да участват до 10 художници от страната и чужбина, които приемат условията на неговия статут. Най-малко двама от тях трябва да са от чужбина /при обстановка, позволяваща това/ и четирима от представителството на СБХ – Плевен.
Кандидатстването за участие се извършва по електронен път на e-mail: [email protected] или на хартиен носител, входиран в Центъра за административно обслужване на гражданите /5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4/. Кандидатите трябва да представят формуляр за участие /по образец/; творческа биография; до 5 броя снимки на авторски картини.
Жури от 5-ма експерти, назначено със заповед на кмета на Община Плевен, ще извършва селекцията на кандидатите. В състава на журито влизат: 3-ма художници от СБХ – Плевен, 1 представител на СБХ и 1 представител на Община Плевен. Решението на журито е окончателно и не подлежи на обсъждане. Съгласно статута няма да се допуска участие в две последователни издания на Пленера. Културното събитие ще  завършва с обща изложба на участниците в зала  на ХГ „Илия Бешков“.
В качеството си на организатор Община Плевен има задълженията да сключи договор с участниците; да  осигури 2 бр. грундирани платна с подрамка с размери, посочени от художника, и 8 туби/цвята маслени или акрилни бои по избор; да заплати хонорар в размер на 800 лв. за първата картина; да поеме пътните разходи на участниците до Плевен и обратно, както и разходите за хотел, закуска и вечеря за времето на престоя в Плевен.
Участниците се задължават да нарисуват две картини в срок от 03 до 08.09.2021 г.; да носят инструменти за рисуване – четки, шпакли и др.; да дарят втората картина за фонда на ХГ „Илия Бешков“; да присъстват на откриването на изложбата след закриване на Пленера на 09.09.2021 г.
Срокът за подаване на документите е от 15 април до 30 май 2021 г., срокът за журиране е до 15 юни 2021 г., а срокът за обявяване на участниците – до 25 юни 2021 г.
Статутът на Пленера и заявлението за участие могат да бъдат намерени в сайта на Община Плевен.

Подобни новини

Back to top button