Общинска и държавна администрацияПравоСтраната

Около 70% от 290 000-те декларирали доходите си до момента, са използвали предварително попълнената данъчна декларация

Близо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП до 16 април 2021 година, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП). 84 % от тях са избрали да подадат формулярите си по интернет, с което се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. От приходната агенция съобщават, че 190 000 декларации са изпратени с персонален идентификационен код (ПИК), а тези с електронен подпис (КЕП) са малко над 50 000. В офис Плевен са подадени 9 000 декларации, от които над 5 000 с ПИК, а 1700 с КЕП. Заради Великденските празници данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 година, приключва на 5 май.
Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70% от деклариралите доходите си до момента, допълват от НАП. Всеки, който притежава ПИК на НАП или КЕП има достъп до нея през Портала за е-услуги на Агенцията.
От приходната агенция напомнят, че доходите от трудови правоотношения на всички лица, които през 2020 г. са работили от България дистанционно за чуждестранен работодател, подлежат на данъчно облагане в страната. За целта е необходимо в годишната данъчна декларация за доходите на физически лица да декларират реализираните доходи във връзка с дистанционното полагане на труд. Изключение е възможно само за чуждестранните лица, които са работили дистанционно за своя чуждестранен работодател от страната по-малко от 183 дни и между България и държавата, на която са местни лица за данъчни цели има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). От НАП уточняват, че срокът от 183 дни е в рамките на календарната година или в рамките на всеки 12 последователни месеца, в зависимост от конкретната СИДДО. Когато този срок е надвишен, данък се дължи в България от първия ден, в който лицето полага труд дистанционно в страната.
Повече информация за декларирането и плащането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

Подобни новини

Back to top button