Минали избориПолитика

Венцислав Крамолински и Милчо Илиев стават общински съветници на мястото на Йлиян Йончев и на Албена Върбанова

Съгласно решения на Общинската избирателна комисия в Плевен, Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители съответно Йлиян Йончев от групата на „БСП за България“ и Албена Върбанова от групата на „МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“.
С Решение №341 от 16.04.2021 ОИК – Плевен прекратява пълномощията на общинския съветник Илиян Йончев и обявява Венцислав Крамолински за избран общински съветник на неговото място. С Решение №2438-НС от 09.04.2021 г. на Централната избирателна комисия Илиян Йончев е обявен за избран народен представител в 45-ото Народно събрание. „Налице е обстоятелство по чл.30, ал.4, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, който гласи, че „…Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за зам.-министър, зам.-областен управител, зам.-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация“, информира председателят на Общинския съвет в Плевен Мартин Митев. С Решение №266-МИ за избиране на общински съветници от 04.03.2020 г. на ОИК – Плевен Илиян Йончев е обявен за избран общински съветник от листата на коалиция „БСП за България“. Съгласно подредбата на кандидатите в Списък „Б”, следващият по ред е Венцислав Крамолински, регистриран в листата под №8.
На същото основание с Решение №342 от 16.04.2021 ОИК – Плевен прекратява пълномощията и на общинския съветник Албена Върбанова и обявява за избран за общински съветник на нейно място в местния парламент Милчо Илиев.
На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА и двете решения не подлежат на оспорване и влизат в сила незабавно след обявяването им.

Подобни новини

Back to top button