ПолитикаПрирода

Общинската администрация в Белене ще се топли с водород, разходите се очаква да паднат с до 40%, вредните емисии – с 30%

Община Белене вече ще използва водородно гориво за отопление на сградата на общинската администрация. В четвъртък, 22 април 2021 година системата и оборудването, които са интегрирани към отоплителната инсталация на сградата, официално бяха представени, съобщават от Националното сдружение на общините.
Използването на високо енергийното водородно гориво е част от проекта „Водородна община за зелено бъдеще“ и е стъпка от стратегията на община Белене за енергийна ефективност, беше обявено при представянето.
Интеграцията на водород към котелни стопанства на фосилни горива е иновативен модел за постигане на устойчива висока енергийна ефективност и кореспондира със съвременните тенденции в рамките на Зеления пакт на ЕС.
Интегрираната система е продукт на иновативна българска компания, разработила собствена технология за добив на водород по метода на импулсната електролиза.
Системата оптимизира горивните процеси в отоплителната система на общинската сграда, чрез добавяне на водород и кислород, произведени на място. Тя е напълно автоматизирана и работи автономно, като регулира производството и подаването на водородното гориво със собствени софтуер и електроника за управление.
След въвеждане в експлоатация на системата значително ще бъдат намалени разходите за конвенционално гориво с около 30-45%, а също така и отделяните вредни емисии с около 30% по-малко.
Според плановете на общинската администрация, след анализ на ефекта, подобни инсталации да бъдат внедрени и в други публични сгради, като част от мерките за подобряване на енергийната ефективност и поетапно постигане на целите за енергийна неутралност.
Първата водородна инсталация – пилотен проект за използване на водорода като гориво в обществена сграда, от типа внедрен в Белене, беше направена от община Червен бряг в средното училище „Д-р Петър Берон“.

Подобни новини

Back to top button