Политика

Заседанието на ОбСъвет ще бъде при закрити врати, желаещите могат да следят дебатите от дневния ред в интернет

Общинският съвет в Плевен се събира за заседание на 29 април 2021 година, четвъртък, от 9 часа в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. С решение на Председателския съвет съветниците ще заседават при закрити врати, спазвайки противоепидемичните мерки. Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на ОбС – https://obs.pleven.bg/.
Предварителният дневен ред на априлската сесия включва 42 предложения, като първа точка е полагане на клетва от двама нови общински съветници. Съгласно решения на Общинска избирателна комисия – Плевен, Венцислав Крамолински и Милчо Илиев влизат в местния парламент на мястото на избраните за народни представители съответно Илиян Йончев от групата на „БСП за България“ и Албена Върбанова от групата на „МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“. Тези обстоятелства налагат и промени в поименния състав на постоянните комисии, в които членуват двамата съветници с прекратени пълномощия.
Работата на Общинския съвет ще продължи с обсъждане на промени в две от действащите общински наредби – Наредба №17, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината и Наредба №3, за обществения ред при използване на пътни превозни средства. На априлската сесия влиза за обсъждане и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Общината за 2021 г. Документът е изготвен в изпълнение на Закона за народните читалища въз основа на направените писмени предложения от читалищата в общината. На територията на община Плевен функционират общо 36 читалища с обща субсидирана численост за годината от 106 бройки.
Общински съвет – Плевен ще разгледа този месец два доклада – Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014 – 2020 г.) през 2020 г. и изпълнение на Програмата за опазване на околната среда в общината /2019-2021 г./ за миналата година. Отчети на командировъчните си разходи внасят кметът на Община Плевен Георг Спартански и председателят на Общинския съвет Мартин Митев за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
Две поредни точки в дневния ред за април касаят мерки в подкрепа на местния бизнес в условията на пандемията. Ще бъде разгледано предложение за освобождаване от задължения за наемни вноски на наемателите на имоти – общинска собственост, управлявани от ОП „Жилфонд“ и Общинското предприятие „Център за градска мобилност“, както и на обекти – собственост на „Тибор“ ЕАД за периода на въведените ограничителни мерки във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка. За обсъждане влиза и изготвеното от Временната комисия към местния парламент предложение за освобождаване частично на физически и юридически лица от задължения за заплащане на местни такси за определен период от време.
Този месец дневният ред включва и отложените от заседанието през м. февруари предложения за провеждане на конкурси за избор на управители на общинските фирми. Конкурсите са за: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Тибор“ ЕАД, Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, ДКЦ ІІ – Плевен“ ЕООД и „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД.
Общински съвет – Плевен ще разгледа още: Предложение за намаляване числеността на персонала на Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост; Преобразуване на Основно училище „Васил Левски“, Беглеж в Обединено училище „Васил Левски“; Предложение за извършване промени в предназначението на отделните видове общински жилища; Определяне на общински спортен обект, който е предвиден за отдаване под наем през 2021 г. за срок от една година, без провеждане на търг или конкурс, и посочването му в списъка по чл.104, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта; Предложение за продажба на масивна триетажна вилна сграда в парк „Кайлъка“, чрез публичен търг; др.
Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на 29 април, са публикувани в интернет на https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29042021-g.

Подобни новини

Back to top button