Семейство

300 лева ще плащат желаещите ритуалът им за сключване на граждански брак да бъда в Летния театър

Общинският съвет в Плевен определи цени за ползване на Летния театър в парк „Кайлъка“ за културни прояви и сватбени ритуали. Съветниците допълниха с новите тарифи общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.
Община Плевен е собственик на Летния театър с акт за публична общинска собственост от 11.06.2012 г. В годините назад имотът е отдаван под наем на различни търговски субекти. Конкурсна процедура за сключване на дългосрочен договор за наем бе проведена и през 2020 г., но същата приключи без определяне на наемател. По тази причина бе прието за целесъобразно театърът първо да бъде основно ремонтиран, след което да се отдава почасово или подневно за възмездно ползване.
През 2020 г., във връзка с интереса към възмездното ползване на театъра, се наложи Общинският съвет да приеме две решения – от 28.05.20 г. и от 30.07.20, за провеждане на концерти. Тогава бе определена наемна цена за обекта от 200 лв. за час, а за повече от 4 часа – 500 лв./ден. През последния месец в общинска администрация са постъпили редица нови записвания от заинтересовани лица – арт агенции и театри, за събития през пролетно-летния сезон. Тази възможност е актуална и заради въведените ограничения за провеждане на масови мероприятия на закрито. В тази връзка е и днешното решение за допълнение в общинската Наредба №17, където са определени цените за ползването на общинските зали.
След дебат съветниците приеха следното решение:
Цена от 250 лв. на час или 1000 лв. на ден без ДДС за ползване на Летния театър за културни прояви, като при обсъждането бяха представени данни за наемните цени за аналогични обекти в други градове – за Летния театър в Бургас – 1650 лв. на ден или 300 лв./час, за Летния театър във Велико Търново – 1500 лв. за 24 часа, за Летен театър Варна – 1500 лв./ден, за Античен театър Пловдив – 2700 лв./ден.
Поради интерес от страна на граждани и сватбени агенции към обекта, Общинският съвет определи и цена от 300 лв. за ползване на театъра в „Кайлъка“ за ритуали по сключване на граждански брак.

Подобни новини

Back to top button