Водещи новиниПравоСтраната

Срокът за деклариране на доходите за миналата година изтича днес, глобата достига 500 лева

Днес, сряда – 5 май, изтича срокът за деклариране и плащане на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 година. Данъчната кампания приключва в полунощ за ползващите електронни услуги и в 17:30 часа за избралите да подадат формулярите си на хартия в офисите на приходната агенция. Декларацията може да бъде изпратена и по пощата, като важи датата на пощенското клеймо, припомнят от Националната агенция по приходите (НАП). Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с Персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от НАП или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Най-удобният начин за внасяне на данъка е по електронен път с дебитна и кредитна карта. Услугата „Справка за задълженията с възможност за плащане“ е достъпна с ПИК и КЕП в портала за е-услуги на приходната агенция, като за плащания с т.нар виртуален ПОС не се дължат такси.
По данни на приходната агенция, 412 хиляди са подадените декларациите към 28 април. Близо 85% от тях са подадени по електронен път с ПИК или КЕП. 19 000 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата. В офис Плевен са подадени 15 000 данъчни декларации, от които над 11 000 с електронен подпис или ПИК код.
Годишна данъчна декларация са длъжни да подават и лицата, получили хонорари през 2020 година, дори и когато данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода.
Съгласно чл. 80, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Подобни новини

Back to top button