COVID-19ЕвропаПолитика

Удостоверението на ЕС за COVID-19 трябва да улеснява свободното движение без дискриминация

През миналата седмица Европейският парламент прие позиция по предложението за удостоверение, което утвърждава правото на свободно движение в Европа по време на пандемията.
Членовете на ЕП приеха валидността на новото „удостоверение на ЕС за COVID-19“ – вместо цифровото зелено удостоверение, както бе предложено от Комисията – да бъде 12 месеца, не по-дълго.
Документът, който може да бъде в цифров вид или на хартия, ще удостоверява, че дадено лице е било ваксинирано срещу коронавирус или, като алтернатива, че то е показало отрицателен резултат от скорошен тест или се е преболедувало и има изградени антитела. В същото време евродепутатите декларираха, че удостоверението на ЕС за COVID-19 няма да служи като документ за пътуване, нито ще се превърне в предварително условие за упражняване на правото на свободно движение.
Законодателното предложение, отнасящо се до гражданите на ЕС, беше прието с 540 гласа „за“, 119 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, а предложението относно гражданите на трети държави беше прието с 540 гласа „за“, 80 гласа „против“ и 70 гласа „въздържал се“. Гласуването се състоя в сряда, 28 април 2021 година, като резултатите бяха обявени в четвъртък сутринта. Парламентът и Съветът на ЕС са в готовност да започнат преговори, като целта е да се постигне споразумение преди летния туристически сезон.
Според Парламента притежателите на удостоверението на ЕС за COVID-19 не следва да подлежат на допълнителни ограничения за пътуване, като карантина, самоизолация или тестване. Членовете на ЕП подчертават също така, че за да се избегне дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, и поради икономически причини, държавите от ЕС следва да „гарантират универсално, достъпно, навременно и безплатно тестване“.
Наред с удостоверението на ЕС за COVID-19 държавите членки трябва да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, на лица, получили ваксина, разрешена за употреба в ЕС от Европейската агенция по лекарствата (EMA) (понастоящем Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen), заявяват евродепутатите. В същото време държавите членки ще решават дали да приемат удостоверения за ваксинация, издадени в други държави членки, за ваксини, включени в списъците на Световната здравна организация (СЗО) за спешна употреба.
Удостоверенията ще бъдат проверявани, за да се предотвратят измами и фалшифициране, както и автентичността на електронните печати в документа. Личните данни, получени от удостоверенията, не могат да се съхраняват в приемащите държави членки и няма да има централна база данни, създадена на равнище ЕС. Списъкът на субектите, които ще обработват и получават данни, ще бъде публичен, така че гражданите да могат да упражняват правата си за защита на данните съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Подобни новини

Back to top button