Земеделие

Между 10 май и 2 юни включително, в сервитута на ж.п. линиите ще бъде третирано срещу плевели

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности от Железопътна секция Враца уведомяват собствениците на пчелини за предстоящо наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътни линии със следния график:
На 10.05.2021 г. по линията Плевен – Пордим – Левски;
На 11.05.2021 г. по линията Левски – Пордим – Плевен;
На 12.05.2021 г. по линията Плевен – Червен бряг;
На 13.05.2021 г. по линията Червен бряг – Плевен;
На 14.05.2021 г. по линията Червен бряг – Мездра;
На 17.05.2021 г. по линията Мездра – Червен бряг;
На 02.06.2021 г. по линията Ясен – Черквица.
Третирането ще се проведе на разстояние шест метра от глава релса от двете страни с препарат Клиник 36 СЛ. Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони. Препаратът Клиник 36 СЛ е разрешен за употреба в България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните № 01208-ПРЗ-2/04.07.2016 г. Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.
За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова – еколог в ЖПС – Враца, тел. 0885 913875.
Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.

Подобни новини

Back to top button