НПО

Дружество „Военноинвалид“ Плевен проведе годишно отчетно събрание

Днес в салона на Военен клуб Плевен, при спазването на всички мерки за безопасност се проведе дълго отлганото годишно отчетно събрание на дружество „Военноинвалид“ – Плевен. Присъстваха 52 членове на дружеството или техни представители. Към момента в дружеството членуват 86 военноинвалиди и военнопострадали.
Председателят на дружеството Илиян Христов запозна присъстващите с дейността на Управителния съвет от 08.11.2019 г. до днес. В доклада си той акцентира на последните промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, липсата на подписано споразумение с общината и на развитие по въпроса с поставянето на паметна плоча за за загиналите в мирно време.
Илиян Христов подчерта и добрите взаимоотношения на дружеството с възстановеното ВВВУ „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия и с неговия началник и началник на гарнизон Плевен бригаден генерал Юлиян Радойски, с военните формирования в гарнизона, Военното окръжие, Военен клуб – Плевен и останалите военно-патриотични съюзи в Плевен, с РИМ и РВИМ  в Плевен и плевенските медии. Изказана беше благодарност към доброволците на Плевен, към фондация „Чудесата на децата“ и Лайънс клуб  „Мизия“ – Плевен и техните ръководители.
Секретар – касиерът на дружество „Военноинвалид”, Савка Романова представи счетоводен отчет на дружеството за периода. Председателят Контролния съвет – Симеонка Петрова отчете дейността на контролния орган.

На събранието беше разгледана и приета програма за работата на УС на дружеството през 2021 г., като работата на ръководството ще продължи да се реализира в следните направления :
1. Организационно-административна дейност, финанси и контрол.
2. Социално-здравни и пенсионни проблеми, трудова дейност.
3. Законодателна инициатива за промени в закони и подзаконови актове и нормативни документи, касаещи военно-патриотичните и военнопострадалите.
4. Военно-патриотична дейност, национални и съюзни традиции.
5. Информационна и международна дейност.

Подобни новини

Back to top button