ЗдравеОбразованиеОбщество

Студенти и ученици станаха част от кампанията „Нуждаем се от здравни грижи и утре“

Целта на инициативата „Нуждаем се от здравни грижи и утре“, стартирала през 2020 година по повод Световната година на медицинската сестра и акушерката (за която вече писахме), е да се фокусира интереса на младите хора в Плевен и региона към дефицитните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.
В навечерието на 12 май – Международен ден на професионалистите по здравни грижи, ученици и младежи бяха привлечени от рекламните материали – календари, калъфки, апарати за артериално налягане, които дейни студенти от Медицинския университет в Плевен им предоставиха. Младите медицински сестри и акушерки информираха аудиторията относно ценността и критичния недостиг на професионалистите по здравни грижи в сферата на здравеопазването. Постави се силен акцент върху огромните професионални възможности в плевенския регион, който може да се определи като солиден здравен клъстер в България. Стартирайки висшето си образование в Медицински университет в Плевен, ключов партньор в инициативата, всеки студент получава възможност за обучение от ерудирани преподаватели чрез иновативни технологии в съвременна материална база. Начертани бяха и насоките за успешна професионална реализация след 4-годишния курс на обучение на медицинските сестри и акушерки – в общинското здравеопазване – детски ясли и градини, училища; в доболничната помощ – в кабинетите на общопрактикуващите лекари и специалисти.

Големият брой многопрофилни и специализирани болнични заведения в Плевен осигурява широк избор за работа на медицинските специалисти. Промяната в законовата нормативна уредба от 2020 г. позволява и създаване на индивидуални амбулаторни практики на професионалистите по здравни грижи. Атрактивна е и възможността за стартиране в академичното поприще на преподавателите във висшите училища. Всичко това е осъществимо при силна мотивация у младите хора, ориентирана към милосърдието, добротата, стремежа да посреща новия живот и да помага на хората.

Подобни новини

Back to top button