АрмияОбразование

Приключи вторият ранен прием за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“

Датата 13 май се оказа щастлива за допуснатите до мандатна комисия 17 кандидати за обучение като курсанти в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ за учебната 2021/2022 година, съобщават от военното училище.
След представянето си пред комисията с председател бригаден генерал Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“, и представители от Министерство на отбраната и Българската армия, в чийто структурни звена ще се реализират обучаемите се оказа, че за редовния прием остават вакантни едно място в специализация „Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“, две места за „Летец-пилот на хеликоптер“ за нуждите на МВР и девет места за „Летец- пилот“ за нуждите на Министерство на отбраната.
От ВВВУ „Георги Бенковски“ обявиха, че до 7 юли продължава приема на документи за редовния прием на курсанти и студенти.

Подобни новини

Back to top button