Земеделие

С европейски средства Община Левски планира да изгради фермерски пазар в помощ на местното развитие

Община Левски е одобрена – като пилотна община, за финансиране на Стратегия за местно развитие, по грантова схема на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Проектът с индикативно наименование „Създаване на мобилни фермерски пазари на територията на община Левски” има за цел да подкрепи местните производители за повишаване на доходите от земеделски дейности и да насърчи заетостта в сферата на земеделието. На 11 май Община Левски проведе първата от поредица срещи, които ще се проведат с местните производители, за създаване на фермерски пазар в помощ на местното развитие. За плановете да бъде създаден такъв пазар posredniknews.com вече запозна своите читатели.
Първоначалната идея за местно развитие, чрез създаване на мобилни фермерски пазари на територията на общината предвижда:
• Закупуване на дълготрайни материални активи:
– Брандиран ван (микробус) „Направено в община Левски“, пригоден за мобилен фермерски пазар (оборудван с хладилни витрини, преместваем павилион, кухненско оборудване и др.) – за включването му в събития, организирани на територията на общината (напр. фестивали, събори, празници и др.) – 1 или 2 бр.
– Преместваеми щандове с покрив и оборудване (напр. хладилни витрини) за разполагане по основни пътни артерии в община Левски, от които да се предлагат местни земеделски продукти и сувенири – напр. 10 бр.
• Разработване на бранд „Направено в община Левски” – лого, слоган и обща рекламна визия – за брандиране на всички продукти, които се предлагат на мобилните щандове, вкл. изработване на етикети, рекламни листовки и т.н.
• Разработване на дребни местни сувенири, които да се продават на мобилните фермерски пазари, напр. магнитчета, дърворезби, плетени изделия и други с местни символи и т.н.
• Предоставяне на консултантски услуги (от агроном-консултанти) на местните земеделски производители (вкл. безработни лица) както по отношение на производството, така и за начина на съхранение на земеделските продукти, позволяващ им да се запазят (да имат добър търговски вид) най-дълъг период от време.
• Обучение на местните земеделски производители как да правят маркетинг на своите продукти (как да ги продават успешно).
• Създаване на база-данни с всички производители на земеделска продукция на територията на община Левски (вкл. мандри, месопреработватели, индивидуални производители на плодове и зеленчуци, на овошки и декоративна растителност и т.н.), за извършване на активна промоция на тяхното производство и търсене на възможности за реализацията му.
• Ремонт/реконструкция на помещение за създаване на обособено пространство за съхранение или пакетиране на земеделските продукти и по-лесната им дистрибуция.
Община Левски призовава всички заинтересовани за активно участие в определяне на конкретните, необходими дейности в подкрепа на местното развитие.
Участие в попълването на разпространената Анкета и срещи в Общината до края на месец юни. Предложения може да изпращате и на: [email protected][email protected]

Подобни новини

Back to top button