Общинска и държавна администрацияПроблеми

Общинските съветници вече ще разполагат само с една служебна карта за паркиране

Общинският съвет в Плевен прие промени в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. В досега действащите разпоредби всеки общински съветник имаше право да ползва една безплатна годишна карта за преференциално паркиране в „Синя зона“ за служебни нужди, както и още две карти за преференциално паркиране, за издаването на всяка от които се заплаща такса в размер на 50% от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране в зоните за почасово платено паркиране.
Сред мотивите за предложението за премахване на допълнителните две карти, за издаването на които се плаща половината такса, кметът Спартански изтъкна многократно изразяваното от граждани неодобрение на привилегията, както и невъзможността съветниците да използват едновременно повече от едно пътно превозно средство. От залата се чуха предложения за запазване на правото на една безплатна карта за паркиране и още една, за чието издаване се заплаща половината от годишната абонаментна сума от 480 лв., както и за запазването на правото на три абонаментни карти, всички платени на ? от цената на годишния абонамент за предплатено паркиране.
Предложението на кмета Спартански за издаването на една карта за паркиране за служебни нужди, беше прието с гласовете на 21 от съветниците, „против“ гласуваха двама, а „въздържал се“ – 8.

Подобни новини

Back to top button