Услуги

Нормализира се изпълнението на курсове на автобусите от общинска транспортна схема

От 10 юни 2021 година се възстановява изпълнението на курсовете от общинската транспортна схема в община Плевен, спрени временно в условията на пандемията, съобщават от общинската администрация. Предложението за това влезе като извънредна точка в дневния ред на майското заседание на Общинския съвет и бе прието единодушно от общинските съветници.
По повод обявеното извънредно положение в страната, с цел ограничаване разпространението на вируса COVID-19 и намаляването на вредните икономически ефекти от кризата, Общински съвет – Плевен прие в предходните месеци поредица от решения за спиране на част от курсовете от общинската транспортна схема. Спирането касаеше обслужването на седем междуселищни линии: Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица, Плевен – Гривица, Плевен – Славяново, Плевен – Бохот, Плевен – Къшин и Плевен – Пелишат, плюс три от основните градски линии. В изпълнение на така приетите решения с операторите, извършващи обществен превоз на пътници, са сключени и допълнителни споразумения за временно спиране изпълнението на автобусни линии за времето до изричната отмяна на обявената епидемична обстановка.
Междувременно с писма от 21 май до Община Плевен са постъпили предложения от жителите на Славяново и Гривица, в които се посочва, че в настоящия вариант броят на курсовете по линиите е крайно недостатъчен и автобусите пътуват препълнени, което на практика възпрепятства спазването на противоепидемичните мерки. В тази връзка се прави и искане за приемане на вариант, удобен за пътуващите.
След обсъждане Общинският съвет в Плевен прие решение да се възстанови изпълнението на маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, както следва:
1. Автобусна линия „Плевен – Гривица“, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 08:30 часа, 11:30 часа, 16:00 часа, 20:00 часа;
от Гривица – 09:00ч, 12:00ч, 16:30 часа, 20:30 часа;
2. Автобусна линия „Плевен – Славяново“, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 06:30 часа, 08:30 часа, 09:30 часа, 13:30 часа, 17:30 часа, 19:45 часа;
от Славяново – 07:15 часа, 08:15 часа, 12:30 часа, 16:30 часа, 18:30 часа;
3. Автобусна линия „Плевен – Бохот”, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 05:32 часа, 08:40 часа, 19:10 часа;
от Бохот – 06:11 часа, 09:30 часа, 20:00 часа;
4. Автобусна линия „Плевен – Пелишат”, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 15:30 часа;
от Пелишат – 16:30 часа;
5. Автобусна линия „Плевен – Къшин”, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 17:15 часа;
от Къшин – 17:40 часа;
6. Автобусна линия „Плевен – Буковлък“, маршрутни разписания с час на тръгване:
от гр. Плевен – 10:30 часа; 11:30ч, 13:40ч, 16:30ч;
от с. Буковлък – 11:00ч, 12:00ч, 14:00 часа, 17:00ч;
7. Автобусна линия „Плевен – Върбица“, маршрутни разписания с час на тръгване:
от Плевен – 14:15 часа;
от Върбица – 14:45 часа;
8. Основна градска автобусна линия № 9 „ Втора клинична база – Балканстрой“;
9. Основна градска автобусна линия № 12 ”ЛВТ-Втора клинична база”;
10. Основна градска автобусна линия № 84 „ж.к. Дружба 1 – Втора клинична база“.
Промените влизат в сила от 10 юни, гласи решението на местния парламент.

Подобни новини

Back to top button