ЗдравеСвета

„Реши и се откажи!” е тазгодишното мото на Световния ден без тютюн

На 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн (World No Tobacco Day). През 2021 година мотото на кампанията е „Реши и се откажи!” („Commit to Quit“ https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day).
За първи път Световната здравна организация (СЗО) обявява Световния ден без тютюн през 1988 г. Той се провежда в страни по целия свят, като целта е както акцентиране върху опасностите за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия, така и насърчаване на ефективни политики за намаляване въздействието от тютюнопушенето.
По данни от Здравния профил на България за 2019 г. (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf) страната ни е с най-висок процент на пушачи сред възрастното население и с втори най-висок процент сред подрастващите момичета. През последните години е постигнат напредък по отношение контрола върху тютюнопушенето, но то продължава да бъде основен проблем за общественото здраве.
Тютюнопушенето като рисков фактор за здравето води до сърдечносъдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. В България 37,4% от населението на възраст над 20 г. са активни пушачи (по данни от „Национално проучване на факторите на риска за здравето” на НЦОЗА, 2013-2014 г.).
По данни на СЗО около 780 милиона души желаят да откажат тютюнопушенето, но само 30% от тях имат достъп до методите, които могат да им помогнат да преодолеят както физическата, така и психическата зависимост от тютюна. В условията на изолация, предизвикана от COVID-19, много пушачи вземат решение да се откажат от тютюнопушенето. В същото време преодоляването на тютюневата зависимост се оказва не толкова лесно, особено отчитайки допълнителния стрес от социално-икономическите трудности на пандемията. В тази връзка от СЗО са разработили инструменти за отказване от пушенето: мобилни приложения, практични насоки за ограничаване на пушенето и „Поне 100 причини да се откажете още сега!“. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://www.who.int/news/item/08-12-2020-who-launches-year-long-campaign-to-help-100-million-people-quit-tobacco. Активните пушачи могат да се възползват и от практичните насоки, предложени от СЗО за ограничаване на пушенето (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/tobacco-health-benefits-of-smoking-cessation).
Регионалните здравни инспекции в страната популяризират дейността на кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето, в които активните пушачи могат да се възползват от безплатни услуги и консултации. В кабинетите се популяризират възможностите за отказване от тютюнопушенето чрез разработените от СЗО платформи към мобилни приложения (https://www.who.int/campaigns/world-no-tobacco-day/world-no-tobacco-day-2021/quitting-toolkit/text-message-support).
Министерството на здравеопазването напомня, че всеки пушач може да се консултира безплатно как да откаже тютюнопушенето през цялата година. Това може да стане във всеки от 28-те кабинета за консултиранe и отказване от тютюнопушенето в регионалните здравни инспекции. Повече информация може да бъде получена и от Националната телефонна линия за отказ от тютюнопушенето – тел. 0700 10 323.

Подобни новини

Back to top button