Образование

Новият декан на Факултет „Медицина“ при МУ-Плевен е доцент Сергей Илиев

Общото събрание на Факултет „Медицина“ избра нови органи на управление за следващия мандат от 4 години – 2021-2025. Новоизбраният декан е доц. д-р Сергей Илиев, Ръководител на катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ и Началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен. Той поема управлението от проф. д-р Аспарух Аспарухов, досегашен декан на Факултет „Медицина“.
Пред делегатите на Общото събрание доцент Илиев представи мандатната си програма и визията си за развитие и управление на Факултета по медицина. За мото на управлението си той е избрал мисълта на Сенека: „Учи се от миналото, гради настоящето, предвиждай бъдещето“. Основна цел на мандата на управление е издигането на имиджа на Факултет „Медицина“ и МУ-Плевен в условията на конкурентна среда и утвърждаването им като лидер на пазара на медицинското образование. В стратегията за развитие и управление доцент Илиев очерта няколко ключови момента: изработване на дългосрочна маркетингова стратегия за набиране на  подготвени и мотивирани студенти от България и чужбина; ангажиране на преподаватели, студенти и администрация в провеждането на целогодишна активна кандидатстудентска кампания; създаване на „Център за студентско подпомагане“ за консултации на студентите от различен характер (медицински, психологически, финансови и др.); подобряване на възрастовата структура на академичния състав; привличане на млади преподаватели и стимулиране на научното им развитие и академично израстване. Главна цел на управлението ще бъде и включването на Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи в Националната пътна карта (2017-2023) на научната инфраструктура. Ще се наблегне значително и на разгръщането на дейността на департаментите в рамките на Центъра за компетентност – „Персонализирана медицина“ „3D Медицина“, „Минимално инвазивна хирургия“ и „Роботизирана хирургия“. Стратегическа цел е утвърждаването на Учебния експериментален център по ендоскопска хирургия като иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център, интегриран с национални, европейски и световни центрове.
Доцент Илиев е възпитаник на Медицински университет – Плевен със специалност Хирургия. Доцент е по научната специалност „Обща хирургия“, придобил научната степен „Доктор“ по хирургия. Член е на Българското Хирургично Дружество,  Българското Дружество по Парентерално и Ентерално хранене, на Европейската Асоциация по Колопроктология, на Европейската Асоциация по Клинично Хранене и Метаболизъм (ESPEN), на Европейската Асоциация по Невроендокринни Тумори (ENETS), на Националния Съсловен Съюз на Лекарите – хирурзи и на Националния Борд по Хирургия. Доцент Илиев е Председател на Етичната комисия към БЛС – клон Плевен и е рецензент на списание „International Journal of Surgery and Medicine”.

Подобни новини

Back to top button