Право

Променя се режимът на достъп на граждани, адвокати и журналисти до Съдебната палата

Във връзка с актуализираните Правила и мерки за работата на съдилищата в условията на пандемия от Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, е издадена Заповед № РД-142 от 04.06.2021 година на и.ф. председател на Окръжния съд в Плевен – съдия Екатерина Панова, с която се актуализират и Правилата и мерките за работа в Съдебната палата в град Плевен, съобщават от съдебната институция.
Според промените в сградата на съда ще се допускат граждани, адвокати, страни по дела, съдии и съдебни служители, без да се изисква от ОЗ „Охрана“ – Плевен доказателства за установяване причината за посещение в съдебната сграда, като се спазва дистанция от 2 метра между лицата.
Достъпът ще се осъществява в периода от 9 до 12 и от 12:30 до 17 часа, като между 8:30 и 9 часа, както и между 12 и 12:30 часа, ще се извършва дезинфекция и проветряване на помещенията.
Отпадат изискванията журналисти да влизат в съдебните зали само по дела със значителен обществен и/или медиен интерес и само след предварителна заявка.

Подобни новини

Back to top button