Проблеми

Напредва основният ремонт на участък от пътя Гулянци – Долна Митрополия

Проектът, чиято стойност е над 6,4 млн. лв. с ДДС, се финансира по Програмата Интеррег и националния бюджет. Участъкът, който се ремонтира, е от края на село Подем (при км 14+786) до кръстовището с републикански път III-3004 за гр. Тръстеник и с. Опанец (при км 24+150). Отсечката преминава през Победа и Долна Митрополия.
Реконструкцията на пътната настилка е завършена, положен е изравнителният асфалтов пласт и предстои да се положи износващият пласт асфалтобетон, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В голямата си част реконструкцията е изпълнена по технологията „студено рециклиране“, при която пласт от пътната настилка се изгражда чрез рециклиране на съществуващата. В отсечката, преминаваща през Долна Митрополия, настилката е положена върху геокомпозитна армираща мрежа за по-голяма здравина и устойчивост на пътя.
Ремонтирано е мостовото съоръжение при 23-ти км над р. Барата, приток на р. Вит. Рехабилитирани са устоите на моста, изпълнена е нова пътна плоча, хидроизолация, асфалтобетонова настилка и тротоари.
Подобрено e отводняването на целия участък чрез изграждане на окопи и нови водостоци. Изпълняват се допълнителни мероприятия за подобряване на отводняването на пътния участък чрез изграждане на изпарителни съоръжения на съществуващите водостоци, на които теренът не позволява оттичането на водата.
В рехабилитирания участък предстои да бъдат монтирани нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. За повишаване безопасността на движение от двете страни на пътя ще бъде положена надлъжна релефна шумна маркировка. Ще бъдат монтирани и соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства. Срокът за завършване на обекта е края на юли 2021 година.

Подобни новини

Back to top button