Образование

През следващите четири години проф. Николай Колев ще ръководи Медицинския колеж

На Общо събрание, проведено на 17 юни 2021 година, преподавателите, студентите и докторантите на Медицинския колеж в Плевен избраха проф. д-р Николай Колев за директор на най-старото звено в структурата на Медицинския университет в Плевен за мандат от 4 години, съобщават от Университета. Професор Колев поема поста от доц. д-р Евгения Бързашка.
Медицинският колеж е наследник на първото медицинско учебно заведение в Плевен, създадено през 1948 г. като Медицински техникум. За почти 73-годишната си история той е преминал през няколко етапа на преобразуване, с редица промени в образователните степени, давайки на здравеопазването много кадри. От 1997 г. Медицинският колеж е част от структурата на Медицинския университет.
Мисията на Медицински колеж – Плевен е да осъществява качествено и модерно обучение на професионални кадри и изграждане на висок морал на студентите по съответните специалности, в областта на здравните грижи за постигане на висококвалифицирана дейност, необходима за лечението и промоцията на здравето. Колежът подготвя здравни специалисти със степен „професионален бакалавър“ в две основни направления по 5 специалности: в професионално направление „Здравни грижи” – по специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник-фармацевт“, „Медицинска козметика“; в професионално направление „Социални дейности” по специалност „Социални дейности“.
Проф. Николай Колев представи пред делегатите на Общото събрание визията си за развитието и дейността на Медицинския колеж за следващия мандат на управление 2021 – 2025 година. Като основен приоритет той изтъкна продължаването на политиката на кадрово укрепване на колежа главно чрез създаване на собствени кадри и предоставяне на добри възможности за тяхната реализация и кариерно развитие. Професор Колев подчерта необходимостта от създаване на собствени кадри и откриване на възможности за тяхната реализация чрез привличане на млади специалисти за асистенти и преподаватели и разкриване на нови процедури за академично развитие.
В образователната сфера професор Колев наблегна на необходимостта от разширяване на портфолиото от предлагани специалности чрез стартиране на обучение по новата специалност „Асистент на лекаря по дентална медицина“ през следващата учебна година и набиране на качествени кадри за попълване на преподавателския състав. Той завърши изложението си с думите: „Настоящата програма е отворен документ за Вашите идеи и предложения за подобряване на дейността на Медицинския колеж през следващите четири години. Нейната реализация е постижима единствено с Вашето участие и активна подкрепа. Само екипната работа и спазването на принципа на академичното управление са предпоставка за успешното реализиране на мандатната програма.“
Проф. д-р Николай Колев е възпитаник на Медицинския университет в Плевен, доктор по медицина със специалност „Урология“. Той е професор по урология и началник на Клиниката по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен. Той е дългогодишен преподавател по урология на български и чуждестранни студенти в специалност „Медицина“. Професор Колев е първият български уролог, сертифициран за работа с роботизираната хирургическа система da Vinci. През 2011 г. въвежда в България робот-асистираната урологична хирургия и обучава хирургични екипи. Участва в екипа, извършил първата в България робот-асистирана нефректомия – 2010 г., след което създава и ръководи първия български урологичен екип за робот-асистирана хирургия – 2011 г.
Професор Колев извършва всички минимално инвазивни и неинвазивни оперативни и терапевтични методи в съвременната урология, с фокус върху максимално щадящи пациента операции. Автор е на редица авангардни методики в съвременното лечение на онкологични и други заболявания на органите на отделителната и мъжката полова система.

Подобни новини

Back to top button