Водещи новиниИзбориСтраната

Електронни услуги, които може да са ви полезни за парламентарните избори на 11 юли

Услугите, които са достъпни в портала на Държавна агенция „Електронно управление“, са публикувани в неговия раздел „Граждански права и правен ред“, секция „Достъпност, публичност и прозрачност“.
Там онлайн можете:
– Да подадете заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес;
– Да попълните заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия;
– Да поискате вписване в избирателния списък;
– Да подадете заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък;
– Да поискате изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК;
– Да заявите издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Подобни новини

Back to top button