ЖивотновъдствоСтраната

Започнаха плащанията по Националната програма по пчеларство

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) започнаха изплащането на финансовата помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за прием 2021 г., съобщават от Разплащателната агенция на фонда. Към момента са преведени 205 564 лв. на 80 кандидати. От старта на приема за плащания по програмата до момента са приети близо 200 заявления.
Пчеларите, изпълнили договорите си, могат да подават заявления за плащане до 15 август 2021 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.
Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора. От институцията припомнят, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали.
За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.
По Националната програма по пчеларство за 2021 г. са одобрени 1 952 кандидати за подпомагане, като заявената финансова помощ е в размер на 8 052 644 лв.

Подобни новини

Back to top button