Политика

Мария Монова положи клетва като общински съветник, влиза в две от постоянните комисии

С полагане на клетва от Мария Монова – обявена за избрана за общински съветник, започна юнското заседание на Общинския съвет в Плевен. Съгласно решение на Общинска избирателна комисия, Мария Монова става част от Общински съвет – Плевен, след внезапната кончина на Георги Велков, който бе част от групата общински съветници на МК „Демократична България – Обединение (ПП СДС, ПП БЗНС)“.
С решение на Общинския съвет Мария Монова става част от състава на две от постоянни комисии – ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ на мястото на Георги Велков и в състава на ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ на мястото на Милчо Илиев.
В състава на Постоянната комисия по „Устройство на територия, екология и земеделие“, на мястото на Георги Велков бе избран Христо Таслаков.

Подобни новини

Back to top button