ЗабавленияПрирода

Насладете се на красотата на парк „Персина“ в… Плевен

Дирекцията на природен парк „Персина“ ще гостува на Регионален исторически музей (РИМ) – Плевен на 29 юни от 10:00 до 14:00 часа.
Ще бъде представена красотата на дунавската природа. Ще бъде показана интерактивна лодка „Природен парк Персина“ – отворена инсталация, с гейминг зона и информационен модул.
Желаещите да я посетят могат да го направят в посоченото време, с предварително записване на тел. 0879 822 194 – Елвира Конова, ръководител отдел „Връзки с обществеността и медиите” в РИМ – Плевен.

Природен парк „Персина“ е обявен през 2000 година.
С обща площ от 21 762 ха, той обхваща територии от Свищовско-Беленската низина и част от Никополското плато. Основните му цели са опазване и възстановяване на естественото състояние на многобройните острови, вътрешните блата и Дунавските влажни зони. Паркът включва две островни групи – Никополска островна група и Комплекс „Беленски острови“. Част от него е остров Персин – най-големият остров по българското поречие на р. Дунав. На него се намира първата възстановена Дунавска влажна зона.
Най-забележителните екосистеми в парка са заливните гори и блата. За опазване на тези хабитати са обявени няколко защитени територии: Резерватите „Китка“ и „Милка“, разположени на едноименни острови, Поддържан резерват „Персински блата“, Защитена зона „Персин – Изток“ разположени в източната част на остров Персин, Защитена местност „Кайкуша“, намираща се на южната граница на парка, и Защитена местност „Плавала“ – в близост да Никопол.
Най-ценното богатство на парка са птиците – срещат се над 210 вида. Естествените заливни гори от върби и тополи, както и блатата по Дунав, са единственото място, на което гнездят редки и застрашени видове птици като лопатарката, малкия корморан, белооката потапница, различни видове чапли и рибарки. Един от символите на парка е морският орел.

Подобни новини

Back to top button