Проблеми

Ромски медиатори участваха в обучение по темата трафик на хора, организирано от МКБТХ – Плевен

В изпълнение на Програмата за 2021 г. на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) – Плевен на 25 юни 2021 г. беше проведено еднодневно обучение за ромски медиатори – трудови, здравни, образователни и социални, от областите Плевен и Ловеч. Темата на обучението беше: „Трафик на хора: причини, идентификация и закрила на жертвите“. То беше възможност за запознаване на ромските медиатори със секретаря и членове на МКБТХ – Плевен и популяризиране на дейността на най-новата от десетте местни комисии за борба с трафика на хора в страната.Програмата включваше информация за създаването на комисията в края на 2017 г. и мотивите за това, изнасяне на статистика за трафика на хора в област Плевен, популяризиране на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик, представени от секретаря на КМБТХ – Плевен, Иванка Ватева. Лектори бяха експерти от Българската асоциация за семейно планиране (БАСП) – д-р Радосвета Стаменкова, изпълнителен директор на БАСП, и Огнян Каменов, Теодора Николова и Явор Лилов от Международната организация по миграция – София.В обучението се включиха 36 души. От тях 25 са ромски медиатори – 10 здравни, 12 образователни и двама трудови посредници. Участваха също експерти от общински администрации – от Долни Дъбник и Гулянци, психолог от дирекция „Бюро по труда“ – Плевен, Яна Личева, член на МКБТХ – Плевен, която е експерт в РУО – Плевен, психолог и социален работник от Комплекса за социални услуги, Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие – Плевен. В обучението участва и регионалният екип на БАСП – д-р Красимир Романов и акушерката Борислава Иванова, които разказаха за услугите, които предлагат, специално в помощ на ромските момичета и жени от Плевенско и Ловешко.

Обучението премина при голям интерес. Лекторите представиха видеофилми по темата, както и новия проект на МОМ „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“. Особено високо беше оценено от самите участници събирането на едно място на медиатори с различен профил. За разлика от здравните медиатори, които са организирани в мрежа, образователните нямат своя структура, работят обичайно по-кратко време, по проекти на общините и не успяват да постигнат трайни резултати. Бяха споделени конкретни случаи на трафик на хора и се очертаха типичните за различните райони форми на трафик. Много сложна е ситуацията в Луковит и общината, което обяснява големият брой ромски медиатори там – 13, от които 11 присъстваха на обучението в Плевен.На всички участници в обучението бяха раздадени информационни материали – флаери и плакати.Обучението се проведе в зала в сграда „Гена Димитрова“ при спазване на всички противоепидемични мерки.

Подобни новини

Back to top button