Водещи новиниЗдравеСтраната

Хронично болните вече няма да се налага да заверяват хартиени рецептурни книжки

От четвъртък, 1 юли 2021 година, започва да действа електронната рецептурна книжка (ЕРК), с което излиза от употреба хартиената рецептурна книжка, съобщават от Регионалната здравно-осигурителна каса (РЗОК). По тази причина се преустановява заверката на хартиени рецептурни книжки в РЗОК. Личните лекари и лекарите специалисти вече имат осигурена възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги:
– Да регистрират нова електронна рецептурна книжка в Интегрираната информационна система на НЗОК;
– Да променят диагнози в електронната рецептурна книжка, в Интегрираната информационна система на НЗОК;
– Да извършват проверка и преглед на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурени лица.
Също от 1 юли 2021 година се преустановява изпълнението на хартиени рецепти и вписването на данни в хартиена рецептурна книжка.
От РЗОК обръщат внимание, че хартиена рецептурна книжка трябва да се представя от пациентите в аптека в следните случаи:
– за всички хартиени рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г.. В този случай, в срока на валидност на тези хартиени рецепти, в аптеката се представя хартиената рецептурна книжка, в която се отразява информацията за отпуснатите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
– за всички издадени електронни рецепти, преди да бъде въведена електронната рецептурна книжка.
На всяко здравноосигурено лице, страдащо от хронично заболяване, включено в “Списък на заболяванията по реда на Наредбата по чл. 45, ал. 3 от ЗЗО, се регистрира само една електронна рецептурна книжка и нейният номер повече не се променя.
Процесът на работа с електронна рецептурна книжка включва:
– издаване от общопрактикуващият лекар (негов заместник или нает лекар) на пациент от пациентската му листа, на нова ЕРК;
– регистриране на нови диагнози в ЕРК;
– премахване на съществуващи диагнози в ЕРК.
Отпада необходимостта от вписването в електронната рецептурна книжка и хартиената рецептурна книжка на издадени и изпълнени електронни предписания (рецепти) от лекари-общопрактикуващи и специалисти и аптеки.

Подобни новини

Back to top button