Право

Районна прокуратура – Плевен е разпоредила събиране на данни по сигнали за купуване на гласове

Във връзка с множество запитвания от медии информираме, че на 30.06.2021 година в Районна прокуратура град Плевен са заведени две докладни записки, касаещи предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 година.
Едната е изготвена от служител към Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР. В нея се съдържа информация за наличие на сигнали от български граждани във връзка с подадени заявления за откриване на избирателна секция в гр. Делменхорст, Германия и съмнение за злоупотреби с лични данни. В докладната записка е налично единствено копие на съдържанието на два имейла, подадени до различни институции в и извън страната.
Другата докладна записка е изготвена от служител на ОД МВР – Плевен и касае „евентуално купуване на гласове“. Същата е от една страница и в нея се съдържа единствено сведение за проведена среща на полицейски служител с гражданин от гр. Плевен, който е дал информация за лица, осъществяващи дейност по „купуване на гласове“ на територията на областта.
Поради липсата на достатъчно данни за извършени престъпления от общ характер, Районна прокуратура – Плевен незабавно е възложила извършването на проверки. На органите на ОД МВР – Плевен са дадени подробни и конкретни указания за установяване на обстоятелствата, изложени в докладните записки.
На 02.07.2021 година в Районна прокуратура-Плевен е постъпил сигнал от ДАНС – Плевен. Поради липса на достатъчно данни в сигнала за осъществен състав на престъпление против политическите права на гражданите, прокурор при Районна прокуратура – Плевен е възложил проверка на органите на МВР. Дадени са подробни указания за изясняване на фактическата обстановка. Материалите от проверката следва да бъдат докладвани на Районна прокуратура-Плевен, която след анализ на резултатите, ще направи преценка събрани ли са достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер.
До момента в Районна прокуратура град Плевен и Окръжна прокуратура град Плевен са заведени общо 4 броя преписки, отнасящи се до предстоящите избори за Народно събрание на 11.07.2021 година.

Подобни новини

Back to top button