Политика

На 12 юли – извънредна сесия в Плевен

Общински съвет – Плевен се събира извънредно за заседание на 12 юли (понеделник) от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Съветниците ще заседават при спазване на
противоепидемичните мерки.
Дневният ред на заседанието на 12 юли включва две точки:
– Полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Ясен;
– Предложение относно възлагане на кмета на Община Плевен да представлява Общината в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия,
обслужване от „ВиК“ ЕООД – Плевен.
С пълния текст на втора точка можете да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, категория „Заседания“/„Заседания на Общински съвет“/ –
https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-12072021-g

Подобни новини

Back to top button