Образование

Начално училище въвежда иновативни практики, решаващи съдържателни проблеми в образователния процес

НУ „Отец Паисий“ е утвърдено модерно училище в което учениците подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот, развиват креативното си мислене, компетентности и интелигентности. Успешно се прилагат иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др. Вече три години е част от Списъка на иновативните училища в страната. През настоящата учебна година по програма „Иновации в действие“ на МОН, училището представи иновацията си „Организация на позитивна среда за учене. Създаване на Общност. Утринна среща.“ пред учители от училище „Яне Сандански“, гр. Разлог, което също е иновативно, и пред колеги от училище „Патриарх Евтимий“, гр. Плевен. Целта на проведените от 5 до 8 юли срещи под наслов „Заедно за промяната“ бе, екипът на НУ „Отец Паисий“ да популяризира и мултиплицира своята добра иновация.
Гостите на училището-домакин видяха как се изгражда позитивна среда за учене, която осигурява чувство на успех, предизвикателства и емоционален комфорт на ученика – център на педагогическото взаимодействие.
Демонстрирани и тренирани бяха възможностите на педагогическа практика „Утринна среща“ – индивидуализация на образователно-възпитателния процес, която осигурява време и място учениците да съчетават своите знания и практически опит, да са активни в своето общуване, да прилагат социалните си компетентности. Тези преимущества на Утринната среща дават усещане на децата за принадлежност на база общи интереси и ценности, като по този начин те формират общността си.

По време на мобилността в двора на НУ „Отец Паисий“ трите екипа засадиха Дърво на приятелството.
Последният ден от посещението бе посветен на обсъждане на бъдещата съвместна дейност и варианти за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел повишаване качеството на образователния процес чрез използването на иновативните практики.
Предстои нова мобилност за споделяне на иновативен опит, като педагозите от НУ „Отец Паисий“ и НУ „Единство“ от Плевен ще гостуват в град Разлог на колегите си от НУ „Яне Сандански“. Разложкото училище е първото в България, което внедрява позитивното образование и образованието за развитие на характера.

Подобни новини

Back to top button