Минали избориСтраната

ЦИК разреши видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при отчитане на резултатите от изборите на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 272 и 288а от Изборния кодекс (ИК) и Решение № 82-НС от 31 май 2021 г., Решение № 165-НС от 31 май 2021 г. и Решение № 184-НС от 7 юни 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия реши:
1. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време в изборното помещение на избирателна секция по чл. 272 ИК се осъществява след края на изборния ден при обявяване на гласуването за приключило и обхваща:
– действията на секционната избирателна комисия при установяване на резултатите от гласуването;
– процеса на броене на хартиени бюлетини – в избирателни секции, в които е гласувано с хартиени бюлетини;
– процеса на съставяне и попълване на секционния протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция.
2. Видеозаснемане/видеоизлъчване в реално време на процеса на предаване, приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в районната избирателна комисия се осъществява на определеното от районната избирателна комисия място за лицата по чл. 288а ИК, така че да не се затруднява работата на комисията и на изчислителния пункт към районната избирателна комисия.
3. Видеозаснемането и видеоизлъчването по т. 1. и т. 2. се извършват при спазване на изискванията за защита на личните данни и на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването и Указанията за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19.
Не се допуска заснемане на избирателни списъци!

Подобни новини

Back to top button