Политика

Георг Спартански бе упълномощен да участва в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК

Общинският съвет в Плевен взе решение, с което упълномощава и възлага на кмета Георг Спартански да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Плевен, насрочено за 26.07.2021 г. и с резервна дата 02.08.2021 г. Като резервен представител, в случай на невъзможност на основния да присъства, съветниците определиха зам.-кмета арх. Невяна Иванчева. Предложението бе гласувано на проведеното на 12 юли заседание на местния парламент.
В Община Плевен е получено писмо-покана от Марио Тодоров – председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК – Плевен, за свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на 26.07.2021 г. от 10 часа в Заседателната зала на Областната администрация в Плевен. Дневният ред е от четири точки:
– Съгласуване на бизнес-план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Плевен, за регулаторен период 2022 – 2026 г. на основание Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги;.
– Съгласуване на договор за доставка на вода от друг ВиК-оператор – между „ВиК“ – Ловеч и „ВиК“ – Плевен;
– Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2022 г. на основание Правилника за организацията и дейността й.
– Други.
В Асоциацията по ВиК участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Плевен. Разпоредба от Закона за водите предвижда, че позицията и мандатът на представителя на Общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет.

Подобни новини

Back to top button