ЖивотновъдствоСтраната

Стопаните подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство до 16 август

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане до 16 август 2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Близо 730 хил. лева е изплатената до момента от фонд „Земеделие“ финансова помощ по Националната програма по пчеларство за 2021 г. От 1 юни 2021 г., когато започна приема на заявления за плащане по програмата, до момента са приети над 500 заявления.
За всяка от посочените в договора дейности от мерките на НПП може да бъде подадено отделно заявление за плащане.
От институцията припомнят, че кандидатите по Пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година (2020 г.) до 31 юли (2021 г.) на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидатът да има валидна регистрация като земеделски стопанин в регистъра на земеделските стопани на МЗХГ, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет, да не е осъждан.
Подадените заявления за плащане подлежат, както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора.

Подобни новини

Back to top button