Бедствия и аварииПолитика

Във фонда за пострадалите от градушката в Червен бряг вече има над 130 хиляди лева

Фонд за подпомагане на пострадалите от градушката на 1 юли създаде Община Червен бряг.
Природното бедствие беше опустошително и нанесе огромни щети върху имуществата на гражданите, а също и  върху редица публични сгради.
Към момента постъпленията във Фонда са 138 300 лева – 29 500 лв. са сумите, постъпили в Дарителската сметка, която Общината обяви след природната стихия, а 93 800 лв. са от Бюджета на Общината – по Дейност „Ликвидиране на последиците от бедствия“.
С единодушно решение на общинските съветници, към Фонда са прибавени и 15 000 лева – икономии от Фонд „Работна заплата“ на Общинския съвет.
С тези средства ще бъдат подпомогнати жителите на Червен бряг и няколко съседни селища, чийто жилищен фонд пострада от градушката.
От 2 до 12 юли в Общината са постъпили и са обработени 908 сигнала на граждани. От тях 851 от гр.Червен бряг, 24 от Пети квартал, и от селата Горник, Лепица и Сухаче – 16 броя, и за местностите „Маркова могила“ и „Ежков връх“ – 17 броя.
След направения от Комисията оглед и оценка на пораженията е утвърден списък на домакинствата, които ще бъдат подпомогнати.
Съгласно решението на съветниците, ще бъдат подпомогнати хора, подали заявления за счупени керемиди, стъклопакети и стъкла.

Подобни новини

Back to top button