Образование

Училище „Отец Паисий“ за четвърти път е обявено за иновативно

Начално училище „Отец Паисий“ – Плевен е включено за четвърти път в Списъка на иновативните училища в България. С решение № 523 от 22 юли 2021 г. Министерският съвет прие списъка за учебната 2021/2022 година. Под №240 в него фигурира НУ „Отец Паисий“, което е утвърдено модерно училище, в което учениците подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот, развиват креативното си мислене, компетентности и интелигентности. Успешно се прилагат иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др., изреждат от училището.
Училището от години използва Утринната среща като иновативна педагогическа практика, която прави училището уникално и единствено по рода си в Плевен. Нейните компоненти са поздрав, споделяне, групови дейности и групови новини.
Чрез поздрава, предаден вербално или не, всяко дете се обръща към останалите с уважение, по име и установява приятелски и приобщаващ тон в кръга. Децата се учат, че са значими и помагат на другите деца да се чувстват по същия начин.
Позитивното споделяне осигурява на децата опита да изпитват по-голямо внимание насочено към тях. Те се опознават на лично равнище и преодоляват социални бариери, а това е възможност за изграждане на умения, които позволяват на участниците да станат уверени говорители и слушатели.
Груповата дейност сплотява групата чрез кратки и приятни дейности, като песни и игри, които са свързани с учебната работа или с текуща тема, върху която групата работи.
Класните новини осигуряват информираност и формират нагласи и очаквания относно предстоящата работа на учениците през деня.За целта се използват съобщения, разнообразни задачи, календар, информация за времето и др.
Утринната среща се ръководи от класния ръководител по предварително подготвен от него постер, но учениците са активна страна, като върху него отбелязват сами своите познания. В утринните срещи с желание се включват и родителите, а работата съвместно с тях подпомага процеса на изграждане на позитивната среда за учене, каквато е тя в НУ „Отец Паисий“.

Подобни новини

Back to top button