ПриродаСтраната

50 000 българи искат спешно противопожарни хеликоптери и защитни облекла

50 000 български граждани, чрез Фондация „Гората.бг“ поискаха с подписка нова техника за гасене на пожари у нас.
„Всяка година в България, в горски пожари, изгарят средно 50 000 декара гори, реално това са до 5 милиона дървета. Изгаря селскостопанска продукция, унищожава се природа, загиват животни. Горят и домове на български граждани“, пишат инициаторите на искането.
„За съжаление тази година България даде и две човешки жертви, двама горски служители, които загинаха в изпълнение на служебния си дълг – да пазят горите на България. Животи, които можем да спасим, хиляди декари гори, които можем да спасим, милиони дървета и милиони животни, които можем да спасим, ако имаме съвременна техника за гасене на пожари – ефективна, даваща възможност за бързи резултати, дори и в труднодостъпни места. А също, ако сме подготвили и обезпечили с облекла и защитни средства всички хора участващи в гасенето на тези пожари“, коментират още от „Гората.bg“.
С настоящото писмо, „Гората.bg“, изразява позицията и подкрепата на над 50 000 (петдесет хиляди) български граждани, както и на Изпълнителна агенция по горите, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, „Национална асоциация на доброволците в Р. България“, „Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия“, военни и граждански пилоти, експерти по пожарогасене, лесовъди, еколози, експерти в различни области и др.
ВСИЧКИ НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА:
1. Да се включи в „Национален план за възстановяване и устойчивост“, който България предстои да подаде към ЕК, закупуването на специализирани противопожарни хеликоптери (с възможности за вземане на минимум 2000 литра вода/ на курс), които хеликоптери да се използват и за други цели, а при наличие на финансов ресурс и един или повече високоефективен/и самолет/и за пожарогасене, с капацитет над 6000 тона вода, загребвайки я директно от водоизточници. Да се обезпечи и тяхната експлоатация – финансово и организационно. Извън пожароопасните сезони летателната техника може да се използва за спасяване на хора, за транспорт в критични места и ситуации, при други бедствия, за въздушно наблюдение и охрана, за пръскане на насаждения и гори против вредители и мн. др. На разположение сме да проведем работна среща за представяне на събрана информация от експерти – относно модели, технически характеристики, експлоатационни разходи, анализи, чуждестранен опит, необходимости и др.
2. При предстоящата актуализация на бюджет 2021 г. да се заложат нужните средства, необходими за ремонт, пускане в експлоатация и допълнително оборудване за гасене на горски пожари на минимум 3 тежки транспортни хеликоптера, от наличната в момента техника към Министерство на отбраната, като например: • от разположените в авиобаза от Крумово – 5 летателни машини Ми 17; • от разположените в авиобаза “Чайка” – 3 летателни машини Ми 14 ПЛ По данни на експерти, този ремонт би следвало да не надхвърли 20 милиона лева, а може да осигури години експлоатация. България има обучени пилоти за тези машини и разполага с подходящи авиобази за тях. Освен това ремонтът може да се извърши и в България, което реално ще реинвестира тези пари в българската икономика. Това е необходимо, защото сроковете на доставка на нова техника по предходната точка е най-често от 3 до 5 години, без това да включва срок на одобрението от ЕС, както и сроковете за провеждане на процедури за възлагане обществени поръчки.
3. Създаване на план и осигуряване на средства за реализацията му, за закупуване на необходимите защитни облекла не по-късно от края на 2022 г. за всички пожарникари в ГД „ПБЗН“, както и за подмяна на всички пожарни автомобили, които са по-стари от 20 години, за период от 5 години. По наши данни около 40% от пожарникарите, в главната дирекция, нямат задължителните по-закон облекла и отделно близо 50% от пожарните автомобили са от миналия век, което изключително много затруднява работата на служителите, а и излага на съществен риск здравето и живота им. Излага на риск и имуществото, здравето и живота на всеки български гражданин, който разчита на пожарникарите ГД „ПБЗН“ в критична ситуация. Кой ще носи отговорност в случай на фатален инцидент?
4. Сформиране на експертна работна група (например от МЗХГ, ГД „ПБЗН“, МЗ и др.), която да гарантира и обезпечи защитата и подготовката на горските служители, които участват в гасенето на пожари. Към този момент, въпреки действаща и сега задължителна нормативна уредба, над 80% от горските служители нямат никакви, нямат пълни или нямат годни защитни средства. През годините са правени проверки, предписания, но няма резултат. Кой носи отговорност за двамата загинали? А за пострадалите? А ако утре има и други случаи?
Ние настояваме незабавно да се анализира и актуализира действащата нормативна база, относно задължителните защитните облекла и средства, като според експерти е важно да се добави и дихателна защита (няма такова изискване в действащото законодателство), защото най-честа причина за смърт и увреждания е липсата на такава. Такава е и трагедията на двамата загинали преди седмица горски служители – обгазяване и задушаване. Считаме, че е задължително е да се изработи механизъм на ниво министерство, държавно предприятие и стопанство, което да гарантира обезпечаване с нормативно определените защитни средства, както и ефективен механизъм за контрол за тяхната реална наличност, годност и изправност. Успоредно с това да се предвиди задължение за периодично професионално обучение, защото да хвърлиш в огън необучени хора е точно толкова опасно, колкото такива без защитни средства. А това се прави години наред. Вече видяхме и фатални резултати
В подкрепа на исканията, преди няколко дни e инициирана и петиция, която до края на следващата седмица ще бъде внесена официално и първите 15 000 (петнадесет хиляди) подписа до всички институции.
„Ние няма да се откажем от българските гори и природа, от имуществото, от това да пазим здравето и живота на хората в България, не го правете и Вие, молим Ви! В очакване на разумни решения, предварително Ви благодарим и оставаме на разположение за допълнителна информация, разговори и срещи“, пишат още инициаторите на искането.

Подобни новини

Back to top button