Образование

В областта три са вече “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”

В Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов” в Кнежа ще разработват и прилагат нови практики за преподаване и управление с програмата “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. С което “Училища за пример” в областта става три – заедно с ОУ „Антон Страшимиров“, Бохот и Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, Плевен.
Училището в Кнежа е част от втория випуск на програмата “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. В новия випуск на програмата влизат 27 училища от 18 области и 21 населени места. Те са избрани от 99 кандидатури на училища от цялата страна, които комисията по подбор оцени като много силни.
Програмата е двугодишна и подкрепя училищата да разработват и прилагат устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Новите училища се присъединяват към още над 20 училища, които продължават развитието си във втората си година на програмата.
С новия випуск “Училища за пример” започва работа за първи път освен в област Ловеч – ОУ „Христо Ботев“ в Брестница, и в региона на Русе, Силистра, Монтана, Кюстендил и Сливен. По този начин програмата разширява обхвата си до 27 области в цялата страна заедно с училищата от първата година.
Новите участници в програмата са с още по-разнообразни като профил на училищата. В новия випуск има две начални училища, 14 основни, 3 средни училища, 4 професионални гимназии, две математически, една търговска гимназия и едно спортно училище.
“Разнообразието от профили на училища и броя на екипите, които ще се включват в обучението ще позволи още повече споделяне на опит, добри практики и откриване на пътя към истинско училище за пример, в което цялата училищна общност работи заедно за успеха на учениците, независимо от даденостите на средата”, споделя Ивелина Пашова, ръководител на програма “Училища за пример”.
„Училища за пример“ е двугодишна програма за професионално развитие на цели училищни екипи и се състои от две неразделни части: курс „Лидерство в училище“ и допълнителни курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа. Програмата започна през есента на 2020 г. и е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.
Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи.

Подобни новини

Back to top button