АрмияОбразование

В новоприетия випуск в Долна Митрополия за първи път близнаци ще се обучават за летци

На 22 август 2021 година 45 първокурсници курсанти, от които 7 девойки, се присъединиха към овладяващите авиационните науки, съобщават от ВВВУ „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. Те ще се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен „ бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по шест специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“.
Единствените свободни места, които са останали, са в специализация „Летец-пилот“. Причината е не поради липса на кандидати, а поради проблеми със здравословното им състояние, констатирани при прегледите от Авиолекарската комисия във ВМА.
В класното „Летец- пилот“ за първи път ще се обучават братя близнаци – Георги и Станислав Чолеви от Казанлък. От седемте момичета две са в специализация „Летец-пилот“, по едно в „Ръководител на въздушното движение“ и „Летищно осигуряване“ и три – в Радиоелектронно оборудване на летателните апарати“.
Първокурсниците преминаха през задължителния тест за COVID-19 благополучно. Запознаха се обстойно със съдържанието и подписаха договорите си за обучение и служба в Българската армия. Преминаха и през инструктаж по безопасни условия на труд. Бяха настанени в стаите си и получиха полагащото им се военно облекло.
Родителите и близките на курсантите имаха среща със заместник- началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ по професионалното образование и международното сътрудничество полковник Андриян Колев и началниците на катедри полковник доц. д-р инж. Любомир Митов – „Авиационна техника и технологии“, полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров – „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров – „Електроника, навигация и комуникация в авиацията“, главен асистент д-р Милен Митков – „Авиационен мениджмънт“, майор асистент Ангел Ангелов – „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“. На срещата бе и деканът на факултет „Авиационен“ доц. д-р инж. Даньо Лалов.
Интересуващите се бяха запознати с основните моменти от обучението и
спецификата на всяка от специализациите, както и с условията за живот във възраждащата се авиационна Алма матер.
След раздялата си с родителите, първокурсниците вече с военна униформа, също се срещнаха с представителите на командването и профилиращите катедри.
На 23 август те ще бъдат представени и пред колегите си от втори до пети курс, с което ще бъде поставено началото на новата учебна година.
На 1 октомври предстои те да положат военна клетва, а на 4 октомври официално ще бъде открита учебната 2021/2022 г.

Подобни новини

Back to top button