In Memoriam

Коварна болест прекъсна земния път на човека и педиатъра проф. Ваня Недкова

Управителният съвет на Българската педиатрична асоциация (БПА) съобщава с прискърбие, че на 22 август 2021 г. в клиника в Германия, след дълга борба с коварна болест ни напусна проф. Ваня Недкова.
През 1976 тя завършва Медицинския университет във Варна. Преминава през всички стъпала на университетската кариера в Катедрата по детски болести в Плевен – асистент (1978-1982), старши асистент (1982-1990), главен асистент. От 2002 г. е избрана за доцент, а от 2013 – за професор. Има признати три специалности: педиатрия (1982), медицинска генетика (1996), детска гастроентерология (2006).
От 2002 г. до момента е ръководител на Катедрата по педиатрия при Медицинския университет (МУ) в Плевен и началник на Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен.
Научните интереси на проф. Недкова са свързани с изключителното кърмене и хранене на децата, муковисцидозата, генетичните заболявания. Съвместно с колектив от Катедрата по химия към МУ – Плевен изследва микроелементите при много детски заболявания – гастроентерологични, хипертония, астма, анемия, аутизъм и др.
Проф. Недкова е лектор на студенти по медицина, ерготерапевти, медицински сестри и акушерки, автор е на над 100 научни публикации в списания, участва в национални и международни конференци и конгреси. Член е на Академичния и Факултетен съвет на МУ – Плевен, председател е на Научния съвет по медико-терапевтични специалности към МУ – Плевен.
В продължение на повече от 15 години е член на УС на Българската педиатрична асоциация.
Управителният съвет на БПА изказва дълбоките си съболезнования на семейството на проф. В. Недкова, на нейните деца – наши колеги. Те направиха всичко възможно за да спасят своята майка, за разлика от държавата.
Поклон пред паметта й !
Управителен съвет на БПА

Подобни новини

Back to top button