ЗдравеОбразованиеСтраната

Масово тестване в училище – само при поне 90% съгласни родители

Учениците ще се тестват за COVID-19 поне веднъж в седмицата безплатно, само ако родителите на най-малко 90% от децата в конкретното училище са съгласни. Тестването в училище е записано като препоръчителна мярка в Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които министерството на образованието (МОН) публикува днес, съобщи пресцентърът на министерството.
След решение на педагогическия съвет и в координация с Регионалната здравна инспекция безплатно ще могат да се тестват също учителите и непедагогическите специалисти. Правилата за работа в условия на пандемия бяха разработени от МОН и съгласувани със здравното министерство и социалните партньори.
Всички ученици трябва да носят маски – това също е записано взадължителните мерки за намаляване на риска от инфекцията и важи при обявена извънредна епидемична обстановка.
Освен за малките ученици училищата ще положат максимални усилия за присъствени практически занятия на учениците в професионалните паралелки.
Това се отнася както за провеждане на учебната и производствената им практика, така и за обучението им в реална работна среда, уточнява пресцентърът на образователното министерство. Практическото обучение на учениците в дуална система на обучение в предприятията партньори ще се провежда присъствено според условията на трудовия договор между ученика и работодателя при зеления, жълтия и червения сценарий. Условието е да няма възпрепятстващи причини от страна на работодателя, ученика или негов родител (настойник), както и да са осигурени всички противоепидемични мерки на работното място на учениците.
При невъзможност за провеждане на производствена практика и обучение в реална работна среда, наложена от обективни обстоятелства в съответните професионални паралелки или от страна на работодателите, може да се направи нова организация и първо да се вземат всички общообразователни и теоретични предмети, а производствената практика или обучението в реална работна среда да се осъществи по-късно в рамките на учебната година.
При невъзможност на работодателя да продължи обучението в реална работна среда по обективни причини – например свиване на дейността, съкращаване на наставници, фалит – практиката ще се организира временно в учебно-производствените бази на училищата.

Подобни новини

Back to top button